על פי הערכות משרד התמ”ת, נפגעים בישראל מדי שנה כ-60,000 עובדים בתאונות עבודה. הדרך לקבלת טיפול רפואי מתאים, התשלום בעבור תקופת אי כושר בעבודה וקבלת פיצוי כרוכה בפנייה אל המוסדות הרלבנטיים.

שלב ב’: הליכים מול הגורם האחראי לפציעה

 1. פנייה לקבלת פרטי חברה מבטחת של הגורמים המעורבים בתאונה (מעביד, קבלן, יזם  וכד’)
 2. פנייה לחברות המבטחות, בניסיון לסיים את התביעה בפשרה מול חברת הביטוח לאחר שכל צד מעריך את הסיכונים והסיכויים הקיימים בתיק מבחינתו.
 3. במידה והפשרה אינה מביאה פיצוי הולם ללקוח, הגשת תביעה לבית המשפט וניהול התיק, כולל הכנת חוות דעת בתחומים השונים (חוו”ד רפואית, חוו”ד כלכלית וכד’)
 4. הגשת ערעור על פסק דין ו/או על הליכי ביניים.

שלב א’ : הליכים מול המוסד לביטוח לאומי

 1. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי להכרה בפגיעה כתאונת עבודה. במקרה של דחיית התביעה ע”י המוסד לביטוח לאומי הגשת תובענה לבית הדין לעבודה.
 2. הגשת תביעה לקביעת דרגת נכות (נכויות זמניות ונכות צמיתה), ליווי וייצוג בועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.
 3. בחינת החלטות הועדות הרפואיות והפנייה לרופאים מומחים לצורך הערכה ו/או הכנת חוות דעת רפואית.
 4. הגשת ערעור על על החלטת ועדה רפואית במידת הצורך ו/או ערעור לבית הדין לעבודה.
 5. בדיקת זכאות בהתאם לצורך: “נכה נזקק” (במקרה של אי כושר), זכאות לקיצבה מיוחדת, שירותים מיוחדים, ניידות, שיקום ועוד.

תאונת עבודה אינה חייבת להיות אירוע חד פעמי, מחלת מקצוע (מיקרוטראומה) היא מחלת עבודה אשר מתפתחת אצל העובד עקב תנאים בעיתיים בעבודה. בשנים האחרונות הרחיב בית המשפט את הפסיקה, וכלל במחלות עבודה גם מחלות הנגרמות בשל מיקרוטראומה.


456546+65+

** פעולות שמומלץ לבצע מיד לאחר קרות התאונה

 1. צלמו את זירת האירוע מכל זווית אפשרית. ואת המפגע הספציפי שגרם להתרחשות התאונה.
 2. קחו שמות ופרטים של עדים לתאונה שיוכלו לסייע לכם בעתיד לאמת את גרסתכם.
 3. הודיעו למעביד ו/או מנהל עבודה ו/או חברת כ”א על קרות התאונה.
 4. פנו להיבדק ולקבל טיפול רפואי מיד לאחר קרות התאונה, במקרה של פגיעה קשה יש להזעיק את מד”א.
 5. עם הגיעכם לביה”ח או לקופ”ח יש לספר לרופא/ה את נסיבות פגיעתכם על מנת שפרטי התאונה ירשמו
 6. דאגו לקבל מסמכים שבהם מופיע תאריך ושעת הדו”ח, או הבדיקה.
 7. שמירת קבלות על הוצאות – שמרו על קבלות של תרופות, טיפולי פיזיותרפיה, טיפולים משלימים, הוצאות נסיעה, מד”א, עזרה של מטפלת במשק הבית וכיוצ”ב.