נכות כללית

 1. אנשים רבים הסובלים מליקוי או ליקויים גופניים שמשכורתם נמוכה או שמשכורתם הצטמצמה משמעותית עקב מגבלותיהם, זכאים לקבל קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
 2. במסגרת נכות כללית, המוסד לביטוח לאומי לא בוחן את השאלה מה גרם לנכויות השונות מהן סובל הפונה, אלא בוחן רק את שאלת שיעור הנכות הכוללת שלו, בשל כל תחלואיו.
 3. על מנת לזכות בגמלה בגין נכות כללית, על התובע לעמוד ב- 3 קריטריונים.
  * גיל – מגיל 18 ועד גיל פרישה (לגברים 67 שנים , לנשים 64 שנים)
  * שיעור הנכות הרפואית שתקבע ע”י ועדה רפואית ( נכות רפואית בשיעור של 60{85ce46ecee798d13784f28cdfe21bda2aa96dbf5e93ee912d457736b7f040449} לפחות; או בשיעור של 40{85ce46ecee798d13784f28cdfe21bda2aa96dbf5e93ee912d457736b7f040449} לפחות במקרים שלאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25{85ce46ecee798d13784f28cdfe21bda2aa96dbf5e93ee912d457736b7f040449}  לפחות.)
 4. מבחן ההכנסה: מבחן ההכנסה אינו קבוע והוא נקבע בהתאם לחומרת הליקויים הרפואיים ותקופת הזכאות לקצבה.

זכויות של נפגע בתאונת עבודה מהמוסד לביטוח לאומי:

 1. הגשת “הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה” (ב.ל.211): מועד הגשה– 12 חודשים מהיום בו אירעה התאונה
 2. הגשת “בקשה לקביעת דרגת נכות ותשלום גמלת נכות מעבודה” (ב.ל.200 ) לאחר קבלת אישור הכרה כולל הפגיעות שהוכרו ע”י המוסד
 3. אדם שהוכר כנפגע בעבודה זכאי לקבלת “דמי פגיעה” – במשך 91 יום מתאריך התאונה (75{85ce46ecee798d13784f28cdfe21bda2aa96dbf5e93ee912d457736b7f040449} מן השכר הממוצע בשלושת החודשים האחרונים טרם קרות התאונה.)
 4. נכות זמנית נקבעת לנפגע עבודה ע”י ועדה רפואית במקרה שלאחר סיום 91 יום הנפגע לא מסוגל לחזור עדיין לעבודה או לחזור חלקית עד לקביעת מצבו הרפואי הסופי בעקבות התאונה.
 5. במקרה שהועדה הרפואית קבעה נכות זמנית נמוכה מ- 100{85ce46ecee798d13784f28cdfe21bda2aa96dbf5e93ee912d457736b7f040449} וברשות הנפגע תעודות אי כושר ניתן להגיש “בקשה להכרה כנכה נזקק” לתקופת הנכות הזמנית.
 6. לאחר סיום הטיפולים הרפואיים יהיה זכאי הנפגע לקבלת מענק או קצבת נכות בהתאם לקביעת הנכות הצמיתה ע”י הועדה הרפואית.
  *זכאות למענק חד פעמי במקרה בו קבעה הועדה הרפואית את אחוזי הנכות הצמיתה של הנפגע בשיעור של 9{85ce46ecee798d13784f28cdfe21bda2aa96dbf5e93ee912d457736b7f040449} ל- 19{85ce46ecee798d13784f28cdfe21bda2aa96dbf5e93ee912d457736b7f040449}.

שיקום 
נפגע עבודה זכאי לשיקום מקצועי במידה ועמד בקריטריונים הבאים:

 1. נקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 10{85ce46ecee798d13784f28cdfe21bda2aa96dbf5e93ee912d457736b7f040449} לפחות.
 2. דרגת הנכות שלו היא פחות מ – 10{85ce46ecee798d13784f28cdfe21bda2aa96dbf5e93ee912d457736b7f040449} נכות מעבודה והוא סובל ממחלת מקצוע.
 3. עקב הליקויים אינו מסוגל לעבוד בעבודתו הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת, או שהוא זקוק להכשרה מקצועית מיוחדת כדי שיהיה מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת.
 4. לדעת פקיד השיקום הוא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך השיקום המקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח.

טיפול רפואי

מבוטח שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה (מתאונת עבודה או מחלת מקצוע) זכאי לטיפול רפואי חינם – כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה. לשם קבלת הטיפול, על העובד השכיר לפנות לקופת חולים עם טופס הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי (ב.ל. 250); העובד העצמאי יקבל טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת החולים (ב.ל. 283).

סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על-ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים.

את הטיפול הרפואי יתנו למבוטח קופות החולים בלבד (שירותי בריאות כללית, קופ”ח לאומית, קופ”ח מאוחדת וקופ”ח מכבי).

עזרה ראשונה (לרבות אשפוז ראשון) יתנו למבוטח גם מגן דוד אדום, בית חולים ומרפאה לרפואה דחופה, הקרובים אל מקום הפגיעה (אבל המשך הטיפול יינתן בקופות החולים).


law1

זכויות בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה

בני משפחתו של עובד שכיר או עובד עצמאי שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה (תאונת עבודה או מחלת מקצוע) עשויים להיות זכאים לגמלת תלויים.

בני המשפחה הזכאים לגמלת תלויים הם אלמן או אלמנה וילדים של המבוטח, העונים על תנאי הזכאות. בתנאים מסוימים יהיו זכאים לגמלה הורים, אחים, סב או סבתא, שהמבוטח היה מפרנסם.

על מנת למצות את זכויות התלויים מול המוסד לביטוח לאומי יש להגיש טופס תביעה לתשלום גמלה לתלויים בנפגע עבודה

המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת הענקה מטעמי צדק, בהתאם לכללים ולסכומים שנקבעו בתקנות, לאדם שתביעתו לגמלת תלויים נדחתה, מאחר שהנפטר לא מילא חובת רישום או פיגר בתשלום דמי ביטוח. ההענקה תבוא במקום הקצבה החוקית שנדחתה, והזכאות לה תיבדק לפי עקרונות הצדק או הנזקקות שנקבעו בתקנות.

לשם קבלת ההענקה יש להגיש בקשה, על גבי טופס בקשה להענקה מטעמי צדק, בתוך 12 חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה לגמלה, או מהיום שבו דחה המוסד את התביעה לגמלה.

יש לכם שאלה ? זקוקים להכוונה ?

צרו איתנו קשר ונשמח לעזור עוד היום