אנשים רבים נפגעים במהלך הליכה שגרתית בשטח ציבורי או בשטח ברשות הרבים.  נזקי גוף אשר נגרמים לאדם תוך כדי התנהלות בשטחים ציבוריים עקב מפגע או רטיבות עלולים לגרום לו לנזקים רבים.

שטחים אלה יכולים להיות רחוב, מדרכה, מדרגות, קניון, פארקים, מתקני ספורט ציבוריים ועוד. על פי פקודת העיריות, הרשות המקומית אחראית על תקינותם.


43542541354

במקרה של תאונה שאירעה ברשות הרבים יפעל משרדנו כמפורט להלן:

  1. פנייה למזיק (גוף אחראי על תחזוקתו ותקינותו של המקום בו אירעה התאונה).
  2. איסוף ממצאים, עדים, תמונות ממקום האירוע ומסמכים רפואיים המוכיחים כי לנפגע נגרם נזק בעקבות המפגע.
  3. הגשת תביעה לביהמ”ש והוכחת הפרת האחריות של המזיק שגרמה לפגיעה.
  4. חישוב הנזק שנגרם לנפגע תוך התחשבות בנזקים גופניים, החמצת ימי עבודה והפסדים כספיים, עזרת צד ג’ ועוד.

14131145455456

תאונות במתקני שעשועים,ברכות שחייה, מתקני ספורט

עלולות לחייב את מפעילי המתקנים לשאת בנזקים שנגרמו לנפגע. פעילויות אלה מסוכנת מעצם טבען ויוצרות סיכון מהותי עבור המשתמשים במתקנים אלה. מתקני ספורט ושעשועים הינם “דבר מסוכן” לפי פקודת הנזיקין.

במקרה של תאונה יש לבדוק את אמצעי האזהרה והפיקוח בהן נקט מפעיל המקום ו/או המתקנים.

האם מפעיל המתקן הפעיל אמצעי זהירות סבירים על מנת למנוע את הסיכון שבפעילות.

בית המשפט קבע כי המפעיל חייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים הנדרשים כדי למנוע בצורה מקסימאלית את התממשות הסיכון. כמו הצבת שלטי אזהרה בסביבת הבריכה, בדיקת תקינות המתקנים , פיקוח על משתתף בספורט אתגרי בו לא השתתף מעולם ובדיקת רמתו טרם השתתפותו בפעילות.

חשוב לציין כי בתאונת אלה יבחן בית המשפט האם גם הנפגע נקט בכל אמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע מהסיכון להתממש ובהתאם לנתונים יפסוק על “רשלנות תורמת”.


** במקרים בהם קשה להמחיש את אחריותו של המזיק לתאונה ולנזק , תוכח האחריות של הגורם הנתבע , באמצעות חוות דעת של מהנדס בטיחות מתקן בלתי בטיחותי, מדרגות שאינן עומדות בתקנים וכד‘.


תאונות אופניים

במידה והנפילה נגרמה עקב מפגע כלשהו שהיה בדרך, וניתן לתבוע את האחראי על המפגע.

.

נזק שנגרם על ידי כלב

כאשר אדם ננשך על ידי כלב ברשות הרבים, אין זה משנה האם הבעלים של הכלב התרשל או לא. הוא חייב לפצות את הניזוק. אחריות “כמעט” מוחלטת על בעלי הכלבים.

.


free

** פעולות שמומלץ לבצע מיד לאחר קרות התאונה

  1. צלמו את זירת האירוע מכל זווית אפשרית. ואת המפגע הספציפי שגרם להתרחשות התאונה.
  2. קחו שמות ופרטים של עדים לתאונה שיוכלו לסייע לכם בעתיד לאמת את גרסתכם.
  3. פנו לקבלת בדיקה וטיפול רפואי מיד לאחר קרות התאונה, במקרה של פגיעה קשה יש להזעיק את מד”א.
  4. דאגו לקבל מסמכים שבהם מופיע תאריך ושעת הדו”ח, או הבדיקה.
  5. לשמור על קבלות ואסמכתאות להוצאות שהוצאו בעקבות התאונה