מהגר עבודה מוגדר בחוק עובדים זרים כ”עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה”.

עובד זר או מהגר עבודה הוא אדם העובר למדינה אחרת, שאינו אזרח או תושב בה, על מנת למצוא פרנסה, לשם שיפור מצבו הכלכלי ושל משפחתו.

בהתאם לחוק הכניסה לישראל, תשי”ב-1952 ((תיקון מס’ 13) תשס”ד-2004 (ג) מסתיימת תקופת עבודתו של עובד זר בישראל לאחר תום חמש שנים ושלושה חודשים מיום שניתנו לו אשרה ורישיון. בהתאם לסע’ ג1 רשאי שר הפנים להאריך רישיון לישיבת ביקור שניתנה לעובד זר, או להעניק לעובד זר אשרה ורישיון חדשים, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה כל אחת. ואכן בשנים הארונות ניתנו הארכות גורפות  מדי שנה לעובדים זרים בתחום הבניין בתוקף עד 30/6/16.

האשרות למהגרי עבודה תקפות לתקופה מוגבלת, והן ניתנו בהתאם לחוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952 וסעיף 35א לחוק שירות התעסוקה. על פי חוק הכניסה לישראל, שר הפנים הוא בעל הסמכות למתן אשרות כניסה ורישיונות שהייה לעובדים.

חוק עובדים זרים, תשנ”א-1991 מגדיר את תנאי הזכאות להעסקת עובד זר, את דרכי קבלת ההיתר להעסקת עובד זר, וכן את חובותיו של מעסיק של עובד זר כלפי העובד וכלפי המדינה.

jobles

בנוסף קיימים בישראל ארגונים לסיוע לעובדים זרים:

קו לעובד עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים בארץ.  ניתן לקבל יעוץ פרטני בנושא זכויות עובדים זרים.

מסיל”ה מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה – מספקת מידע וסיוע סוציאלי לקהילה הזרה- מהגרי עבודה ומבקשי מקלט – המתגוררים בתל אביב.

רופאים לזכויות אדם  עמותה ללא כוונות רווח, ניתן לקבל טיפול רפואי – מתן אבחון טיפול רפואי במסגרת מרפאות העמותה, כמענה לצרכיהם הרפואיים הבסיסיים של הפונים


ארגונים בישראל העוסקים בסיוע לפליטים ומבקשי מקלט:

אמנסטי אינטרנשיונל – פועל למען זכויות הפליטים בישראל. נאבק למען זכויות למבקשי מקלט ופליטים, מפעיל קורס חברתי למען הפליטים ומגייס פעילים ואנשי ציבור למאבק.

ארגון א.ס.ף עמותה לסיוע לפליטים ומבקשי מקלט ביישראל. הפועלת לקידום זכויות הפליטים ומבקשי המקלט , מלווה ותומכת.

פליטים ומבקשי מקלט

פליט הוא אדם שגורש או נמלט מארצו בגלל מצב של מלחמה, או בגלל שהיה נרדף וזכויותיו  נשללו ממנו מסיבה כלשהי כגון  מוצאו האתני, אמונתו הדתית, או עמדותיו הפוליטיות וכדומה. והוא, מבקש מקלט מדיני במדינות אחרות. בעיקר למדינות החתומות על האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים שנחתמה בשנת 1951 . גם מדינת ישראל חתומה על אמנת הפליטים של האו”ם, ולכן היא מחוייבת שלא להחזיר ולא לגרש פליט או מבקש מקלט שהסתנן לישראל.

על פי נתוני רשות ההגירה נכון לאפריל 2015, בישראל חיים 45,711 מבקשי מקלט ופליטים, רובם מאריתריאה או מסודן.


משרדנו מטפל בעובדים זרים ומהגרי עבודה העוסקים בכל תחומי העסקה במשק הישראלי, ובין היתר, חקלאות, בנין, סיעוד, ניקיון וכד’.

המשרד מייצג נפגעים בלבד, תוך מתן טיפול אישי וצמוד לכל לקוח, כולל עזרה בהשגת התחייבויות לביצוע טיפולים רפואיים, עזרה בתרגום לשפת ארץ המוצא, אביזרי עזר אורטופדיים, שיקום וכיו”ב, כפי הנדרש.

אופן תשלום שכר טרחת עורך דין  במשרדנו הינה באחוזים מתוך סכום אשר מקבל הלקוח, כך שגם פליטים ו/או עובדים זרים שידם אינה משגת לתשלום שכ”ט טרם קבלת פיצוי יכולים להנות משירות וקבלת טיפול משפטי ללא תשלום סכום התחלתי.

456+

נפגעי תאונות עבודה ו/או תאונות דרכים או כל תאונה אחרת שנגרמה בקרב עובדים זרים, ופליטים זכאים לקבל את מלוא הזכויות והפיצויים בהתאם לחוק בישראל,כפי שמגיע לאזרח ישראלי.


*** בהתאם לתיקון לחוק הביטוח הלאומי (ביטוח עובד זר) (בסעיף 378א’ ) עובד זר, לרבות עובד פלסטיני, המועסק בישוב ישראלי על ידי מעסיק ישראלי יוכל להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעות לגמלאות נפגעי עבודה, אף אם מעסיקו לא שילם בעדו דמי ביטוח.