תאונת דרכים יכולה להיגרם מטעות אנוש, מליקויים בתחזוקה או מליקויים ברכב. בעקבות העלייה החדה בתאונות דרכים, חוקק בשנת 1975 חוק “פיצויים לנפגעי תאונות דרכים”, העוסק בנזקים שנגרמו לאדם בעקבות תאונת דרכים. החוק קובע כי אדם שנהג ברכב שהיה מעורב בתאונת דרכים, או מי שהתיר לאותו אדם להשתמש ברכבו, יפצה את מי שנפגע גופנית או נפשית כתוצאה מהתאונה.

תאונת דרכים היא אירוע טראומתי לנפגע ולבני משפחתו. משרדנו מלווה את הנפגע ואת בני המשפחה  מהשלב שסמוך לפגיעה ועד לקבלת דמי הפיצויים.

 • במקרה של תאונת דרכים קטלנית זכאים בני משפחת ההרוג לסיוע ופיצוי.
 • במקרה של  מעורבות בתאונת דרכים שאינה מותירה נכות רפואית עדיין זכאי הנפגע לפיצוי.
 • במקרה של תאונת דרכים בעבודה (בדרך אל העבודה או בדרך מהעבודה), מיוצג הנפגע גם מול המוסד לביטוח לאומי (ראה פירוט שלב א’ בתחום תאונות עבודה).

משרדנו מלווה את הלקוח בכל שלב כמפורט להלן:

 1. בירור נסיבות התאונה, זהות הצדדים המעורבים בתאונה  וזהות המבטחים. (במקרה של העדר ביטוח פנייה לקרנית-  קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.)
 2. הגשת תביעה לבית המשפט מכח הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה – 1975.
 3. במקרה של העדר הכנסה ו/או הוצאות עודפות אשר נגרמות עקב הפגיעה (עלות טיפולים רפואיים, נסיעות, עזרים שונים, הצורך להעסיק עזרת צד ג’), פניה לחברת הביטוח “בדרישה כדין” לתשלומי ביניים (“תשלום תכוף”).
 4. ניהול התביעה בבית המשפט, ובין היתר, מינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט, חישוב נזקי הנפגע תוך הוכחת ההפסדים וסכום הפיצוי הנדרש.
bus-stop

תאונות בעת נסיעה ברכב ציבורי (אוטובוס, מונית, הסעה וכד’) 
מקרים הקשורים לנסיעה ברכב ציבורי, כמו פגיעה כנוסע כאשר הרכב מבצע בלימת חירום, פגיעה מסגירה של דלת או נפילה במדרגות במהלך עליה או ירידה מהרכב.

נסיבות פגיעה אלו יוכרו כפגיעה בתאונת דרכים, והנפגע זכאי לתבוע את נזקיו מחברת הביטוח המבטחת את כלי הרכב בו נסע .

** חשוב לרשום את שם החברה של כלי הרכב, שם הנהג, מספר הרישוי של הרכב, שעת הנסיעה  וכל שאר הנתונים המומלצים במקרה של תאונת דרכים..

תאונות רכבת
רכבת על פי חוק נחשבת לרכב ועל כן תאונת של רכבת מוכרת כתאונת דרכים. במידה ואדם נפגע במהלך נסיעה ברכבת אז הוא יהיה זכאי לפיצויים בגין הנזק שנגרם לו. בתאונת רכבת אין צורך להוכיח מי גרם או אשם בקרות התאונה ואת הפיצוי תשלם חברת הביטוח של הרכבת או של הרכב במידה והייתה התנגשות בין הרכבת לרכב.

Underground_128
bike_128

תאונות אופניים
כאשר רוכב אופניים נפגע במסגרת תאונה עם רכב דו גלגלי, הוא זכאי לפיצוי בדומה לכל המקרים בהם מתרחשות תאונות דרכים

*** לא נדרש מגע פיסי בין כלי הרכב לרוכב האופניים.

תאונות אופנוע
זכויות רוכבי אופנוע לקבלת פיצויים בעקבות פגיעה בתאונת דרכים, דומות במהותן לאלו של כלל כלי הרכב.

*** חשוב לבדוק היטב את תנאי פוליסת הביטוח על מנת למנוע מצב בו הפוליסה אינה מכסה את התאונה והפגיעה:

 • בדיקת נתוני נפח המנוע המופיעים בפוליסה בהתאם לנתונים הקבועים ברישיון הנהיגה.
 • כיסוי הפוליסה במקרה של נהיגה באופנוע על ידי נהג אחר.
Vespa_128
Zebra_crossing_128

תאונות בהן מעורבים הולכי רגל
תאונת דרכים מוכרת על ידי החוק גם במקרים בהם הפגיעה אינה תוצאה ממגע ישיר בין הולך הרגל ובין הרכב, כמו במקרה שאדם סוטה מדרכו בשל רכב מתקרב ונופל.

*** אדם הנפגע תוך כדי הליכה או ריצה מרכב החונה כחוק לא תוכר כתאונת דרכים.

** פעולות שמומלץ לבצע מיד לאחר קרות תאונת-דרכים

 1. רישיון נהיגה, תעודת ביטוח חובה ופרטי פוליסת ביטוח של הרכב. – רצוי לשאת תמיד בארנק בעת נסיעה ברכב.
 2. החוק מחייב נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים למסור לנהג השני את פרטי הזיהוי שלוושל רכבכם ואת פרטי פוליסת הביטוח.
 3. צלמו את זירת האירוע מכל זווית אפשרית.
 4. קחו שמות ופרטים של עדים לתאונה שיוכלו לסייע לכם בעתיד לאמת את גרסתכם.
 5. פנו לקבלת בדיקה וטיפול רפואי מיד לאחר קרות התאונה, במקרה של פגיעה קשה יש להזעיק את מד”א.
 6. במקרה ויש נפגעים בקרב  המעורבים בתאונה, יש להזעיק את מד”א ולדאוג לכך שכל מי שנפגע יועבר לבדיקה רפואית .
 7. הזעיקו את המשטרה למקום טרם הזזת רכבכם ממקום האירוע.
 8. דאגו לקבל מסמכים שבהם מופיע תאריך ושעת הדו”ח, או הבדיקה. (מד”א, משטרה, חדר מיון, רופא מטפל וכד’)
 9. הודיעו לחברת הביטוח על התאונה.
 10. אין לחתום  לאף גורם המעורב בתאונה או חברת ביטוח על שום מסמך או התחייבות טרם היוועצות עם עו”ד .
 11. לשמור על קבלות ואסמכתאות להוצאות שהוצאו בעקבות התאונה